Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Tagged Under:

Shop TIN ngày 5/11: THẰNG ĂN CẮP "LƯU PHƯỚC"...VÀ NHỮNG CÁI MỒM DỐI TRÁ.

By: Cu Vinh On: 06:32
  • Chia sẻ bài này >

  • Shop TIN ngày 5.11: Thằng ăn cắp "lưu phước"... và những cái mồm dối trá


    "Bạn bè bạn sẽ không cần bạn phải giải thích gì cả, còn với kẻ hiềm khích, thì dù bạn có giải thích bao nhiêu họ cũng chẳng tin đâu. Hãy cứ làm những gì mà thâm tâm bạn biết là đúng".
    Ăn cắp hóa ra còn "lưu phước"- 7 hoạt động công khai của ngành điện hóa ra là "bí mật"- Hai luật sư bị côn đồ đánh hóa ra là "tai nạn giao thông"- Xây trụ sở hoành tráng hóa ra là "cần thiết"- Đánh dân xong hóa ra "tưởng là..."- Cử lái xe vội vã ra nước ngoài hóa ra là "xúc tiến đầu tư".
    http://infonet.vn/shop-tin-ngay-511-thang-an-cap-luu-phuoc-va-nhung-cai-mom-doi-tra-post181282.info