Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Tagged Under:

Shop TIN ngày 7/11:Giám đốc thút thít...Bộ trưởng lạnh xương sống...phải 300 tỉ việc này mới xong

By: Cu Vinh On: 07:06
 • Chia sẻ bài này >
 • SHOP TIN NGÀY 7/11
  Giám đốc thút thít...Bộ trưởng lạnh xương sống...phải 300 tỉ việc này mới xong
  Hóa ra các Bộ trưởng nếu họ từ chức sẽ không tìm được việc/ Hóa ra còn có một Bí thư thành phố chấp nhận từ chức nếu cam kết bất thành/ Hóa ra cứ phải khóc thì mới chứng tỏ mình là Giám đốc/ Hóa ra giảng viên Đại học còn biết nghề làm bằng giả....
  +....điều ông đáng khóc là cảnh bệnh nhân nằm ngồi la liệt ở hành lang, lối đi, thậm chí là dưới mái che nhà giữ xe ở các bệnh viện... chứ không phải hu hu hu ở chốn họp báo chỉ vì để thanh minh thanh nga cho cá nhân mình
  +...nói thế hóa ra ngoài nghề Bộ trưởng ra họ không có nghề gì để sống nữa sao
  +....Ôi hô hô. Nếu ai hỏi vì sao sinh viên chúng ta ngủ nhiều rứa, xin đọc bài này
  +.....Nhưng ở đời, đôi khi thằng tham nhũng lại đi dạy về việc cần phải tiêu diệt tham nhũng và kẻ ăn bám lại lên lớp tuyên bố đuổi cổ thằng ăn bám
  +...Đừng nằm mơ lại nhớ ý thơ Kiều rồi ngân lên: Có 300 tỉ việc này mới xong... là một câu thơ ...dở
  Hóa ra các Bộ trưởng nếu họ từ chức sẽ không tìm được việc/ Hóa ra còn có một Bí thư thành phố chấp nhận từ…
  infonet.vn