Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

Tagged Under:

Shop TIN 1/12: Ai có HÀM...Ơn giời, cậu mợ đây rồi...

By: Cu Vinh On: 06:28
 • Chia sẻ bài này >
 • +Tôi chưa dám qua mặt bác sĩ răng hàm mặt để bàn chức năng nhiệm vụ của hàm, tôi đang nói về hàm nhưng không phải về hàm mà chính xác là HÀM.
  +Xã hội phải hốt hết loại công chức rác rưởi đang nắm giữ quyền năng pháp luật để thi hành bậy bạ và vô trách nhiệm với thân phận con người như bọn này, còn chúng thì những tiếng la hét oan khiên khiến trời xanh cũng phải rụng rời.
  +Tôi không bàn đến năng lực chuyên môn, nhưng đầu vào của các bác già đã ỉu thế này thì chất lượng sinh viên không biết có động cựa gì không, hay ỉu theo.
  +Tôi thì đoán mò về cái động tác đập vỡ bình trà của kế toán nó xuất phát từ thế này: Mấy ảnh cứ bảo tụi tui chi, chi ra, chi đại đi, từ từ tính, tụi tui có cản lại cũng hổng có chịu đâu nghen, bất cần nguyên tắc tài chính nghen, chi hoài chi hoài thì âm quỹ là đúng rồi chi nữa, giờ nói chi tụi tui, phê chi tụi tui, nẹt chi tụi tui. Tụi tui chỉ suốt ngày cầm....hoá đơn cho các bác xài thôi, giờ làm sao?
  +Các bác phát biểu mà cứ như đang nói chuyện với các cháu mẫu giáo vậy, cứ như dụ trẻ con sang nhà hàng xóm xin nước mắm đựng trong đĩa để ở nhà các bác tâm sự với mẹ cháu về đầu vào vậy.
  Tôi đang nói về hàm nhưng không phải về hàm mà chính xác là HÀM...nhưng đầu vào của các bác già đã ỉu thế này thì chất lượng sinh viên không biết có động cựa gì…
  infonet.vn