Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Tagged Under:

Shop TIN 21/12: Xe chở 'tôm' đi ăn giỗ nhà bà bán thức ăn tôm

By: Cu Vinh On: 06:07
 • Chia sẻ bài này >
 • XE CHỞ "TÔM" ĐI ĂN GIỖ NHÀ BÀ BÁN THỨC ĂN TÔM
  Thường tôm rất thích thức ăn tôm.
  Đó là tôm.
  Còn nếu quan mà không giữ được thể diện, không đoái gì tới dư luận nhân dân, ngang nhiên dùng xe công vào việc ...ăn giỗ thì cũng chả khác gì "tôm" thấy thức ăn là sà tới.
  Nói thế chả oan.

  Nói thế không phải là nói chung chung mà có địa chỉ cụ thể: Đó là đoàn xe biển xanh những mấy chục chiếc kéo nhau rồng rắn về nhà...tôm: xe ủy ban từ tỉnh tới huyện, xe các ban ngành đoàn thể trong tỉnh Sóc Trăng.
  Nói thế cũng chưa khách quan, người ta chắc cũng biết kéo rồng rắn đoàn xe công như vậy cũng chướng nên người ta đã có cách của người ta; "Một tài xế trong đoàn xe cho biết còn nhiều ôtô biển xanh về dự “sự kiện” này được lệnh “chạy vòng vòng” hoặc tản đi nơi khác, đợi khi có lệnh gọi mới quay lại đón người.'
  Thường tôm rất thích thức ăn tôm. Đó là tôm. Còn nếu quan mà không giữ được thể diện, không đoái gì tới dư luận nhân dân, ngang nhiên dùng xe công vào việc…
  infonet.vn