Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Tagged Under:

Shop TIN 30/12: Mũi quan liêm chính và mũi quan tham

By: Cu Vinh On: 06:13
 • Chia sẻ bài này >
 • MŨI QUAN LIÊM CHÍNH VÀ MŨI QUAN THAM
  -Lại ngu quá. Mũi mà chỉ ngửi thấy mùi vị thì chỉ là mũi thường, mũi thường thuộc đa số nhân dân, mũi quan chuyên nghiệp hơn, mũi chuyên nghiệp là dành cho quan...
  -Chuyên nghiệp sao cơ?
  -Mũi này ngoài việc ngửi được mùi vị, nó còn ngửi được thời tiết, ngửi được tính nết, ngửi được thói quen của cấp trên, ngửi được cái mùi tiền từ chức vụ của cấp trên, ngửi được cái nguy hiểm để tránh, ngửi được cơ may, ngửi được cơ hội, ngửi được cái thèm khát của cấp trên, ngửi được sự nóng giận của cấp trên, ngửi được ý người ta muốn gì, nói chung là ngửi được hết, thế mới là quan...
  .....
  -Ha ha...Tiêu diệt a? Ông bà dạy, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tiêu diệt ai? Tao a? Ha ha? Kể nghe nhé, hôm trước tập thể đòi kiểm điểm tao, đòi tao từ chức,ha ha, tao kêu một lũ đệ tử, thằng nào cũng tiền tấn, vây lại, chỉ nhìn thôi mà cả tập thể xanh mặt, tao hếch cái mũi lên, khịt khịt,khịt khịt, một lũ đệ tử của tao cũng khịt khịt khịt...
  -Khịt khịt như chó khịt cái ấy nhỉ?
  -Ừ...Thế cũng được...Bọn tao bị người đời gọi là chó, là lũ khốn, là lũ mất dạy, là lũ rác rưởi, quen rồi, mày gọi thế cũng không cảm động, ừ thì như đàn chó đấy, làm gì nào, khịt khịt khịt, thế mà chúng nó sợ khiếp, làm gì đâu, lại tiếp tục quan, tiếp tục chức, tiếp tục mũi, tiếp tục ngửi...
  Mũi này ngoài việc ngửi được mùi vị, nó còn ngửi được thời tiết, được tính nết, được thói quen của cấp trên, được cái mùi tiền từ chức vụ của cấp trên, ngửi được…
  infonet.vn