Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Tagged Under:

Gửi anh Chung chủ tịch Hà Nội

By: Cu Vinh On: 05:00
  • Chia sẻ bài này >
  • Thưa anh Chung chủ tịch Hà Nội, hy vọng là anh đọc ngay lời này tôi gửi. Đề nghị anh một việc thôi, nói với mấy ông Văn hoá và công ty cây xanh, bỏ đi cái lối trang trí rườm rà, loè loẹt, xanh đỏ tím vàng, tốn kém, phản cảm, chỉ làm che lấp mất vẻ đẹp trời cho Hà Nội. Bỏ hết dây nhợ nhấp nháy, sắt uốn như thiên la địa võng, những hình thù tả thực không ra tả thực, trừu tượng chả ra trừu tượng...trả về cho Hà Nội của tôi, của anh, của chúng ta hàng cây, vỉa hè, bầu trời vốn như thế, văn minh, thanh lịch và tĩnh tâm.