Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Tagged Under:

Shop TIN 13/1: Hôm lay, em viết cái Đơn lày...

By: Cu Vinh On: 06:08
 • Chia sẻ bài này >
 • HÔM LAY, EM VIẾT ĐƠN LÀY...
  +Liệu các quan tham nhũng sau này có viết hồi ký về các vụ tham nhũng lúc đương nhiệm giấu nhẹm như Thương Tín từng thế, giấu nhẹm để về già thì gào tên từng người phụ nữ ra...cốt làm chuyến tàu vét tiền bán sách...hồi ký?
  +Những điểm số tổng kết đèm đẹp, những kết quả chói loà, và sau đó là vỗ tay, chúc tụng, giấy khen ngập tràn, nó chưa làm tăng thêm tình yêu sống với nghề mà nó tổn thương đến những thầy cô giáo tận tâm, tận hiến, trung thực của ngành giáo dục
  +Còn chần chừ gì nữa mà Bộ Công an không rút ngay Thông tư 57 về....Hiếm có thông tư nào mà khắp bốn phương tám hướng thông tin ào tới phàn nàn, kịch liệt phản đối như thế
  +“Hôm lay, em viết cái Đơn lày mong cô và nhà trường cho em ngỉ học vì chong lúc Học em quá đùa nghích và Học Hành còn yếu và làm cho lớp 10H xa xút và không thể vươn lên Được, và làm cho nhiều thầy cô gia phải nhác nhở lên em ngĩ em không xứng Đáng làm học sinh của chường…”
  Xã hội mà, nhiều dạng, nhiều đối tượng, nhiều cấp thứ người...Người tự hào vì chuyện tình một đêm linh ta linh tinh nhiều không kể xiết...Người khao khát sống từng…
  infonet.vn