Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

Tagged Under:

Shop TIN 27/2: Làm ăn nợ nần tướng đi co ro. Mừng lên chức to hát hò...phấn khởi

By: Cu Vinh On: 06:43
  • Chia sẻ bài này >
  • Shop TIN 27/2: Làm ăn nợ nần tướng đi co ro. Mừng lên chức to hát hò...phấn khởi

    .....Tôi thì phấn khởi bình thế này: Thứ nhất không chối cãi được là ông Phó này phấn khởi thật. Thứ hai cũng không chối cãi được là Lãnh đạo Sở này cũng nhìn thấy tương lai sát sàn sạt ông này sẽ lên Giám đốc cho nên cũng bị cái phấn khởi ấy cuốn theo. Thứ ba là anh em tham mưu cấp văn phòng khi thấy lãnh đạo mình phấn khởi quá thì ngứa nghề, nghĩ ngay tới cái băng rôn để biến cái phấn khởi lung tung lang tang thành sự phấn khởi chuyên nghiệp, có lý do, có tên tuổi, có mục tiêu rành mạch. Thứ tư là do "suy nghĩ đơn giản, nhận thức còn hạn chế, không sâu sát kiểm tra nên lãnh đạo Sở có sơ suất để anh em nhà khách, văn phòng tự ý bày đặt băng rôn làm dư luận hiểu sai, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc"- đoán mò về bản tường trình. Thứ năm, chắc chắn rồi, lãnh đạo Sở chả bao giờ nhận cái việc tổ chức đó, cái việc treo băng rôn tưng bừng đó là do Sở, bây giờ thì đổ cho anh em văn phòng, anh em nhà khách tự ý làm, tự ý treo. Thứ sáu, chắc chắn rồi, bây giờ thì không ai dám cho rằng kinh phí phấn khởi lấy từ nguồn hoạt động phấn khởi của Sở mà do anh em bạn bè góp nhau làm tí cho vui.
    Tóm lại, khác với vụ mất chim, còn có hai thằng cu ăn cắp để dồn tội, sự kiện này rốt cuộc chỉ mỗi ông phó Sở mới lên chức phấn khởi chịu trận, và nếu làm nghiêm thì tỉnh uỷ nên họp cách chức tỉnh uỷ viên ngay, đó cũng là một hành động để nhân dân phấn khởi.


    Đọc nội dung ở đây: 

    Shop TIN 27/2: Làm ăn nợ nần tướng đi co ro. Mừng lên chức to hát hò...phấn khởi