Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

Tagged Under:

Shop TIN ngày 15/2: QUYỀN LỰC CỦA TÌNH YÊU

By: Cu Vinh On: 06:11
 • Chia sẻ bài này >
 • Shop TIN ngày 15/2: QUYỀN LỰC CỦA TÌNH YÊU
  QUYỀN LỰC CỦA TÌNH YÊU.
  Khó nhất là làm người, tất nhiên là người tử tế.
  Khó nhất nữa là khi một người được giao trọng trách, quyền lực đứng trên nhiều người mà vẫn giữ được phẩm giá của một con người.
  Tình yêu thương không thể có từ quyền lực. Quyền lực không thể áp đặt, thu xếp, ra lệnh cho mọi thứ tình yêu nếu quyền lực đó sinh ra chỉ là để chứng tỏ sức mạnh, để nuôi dưỡng tham vọng, để dung túng cái ác.
  Con cái phải yêu thương cha mẹ, vợ chồng phải yêu thương nhau, bạn bè phải thương yêu đùm bọc sẻ chia, quan chức phải kính trọng và yêu thương nhân dân.
  Mệnh lệnh tình yêu nếu có là từ trái tim không từ lệnh hành chính.
  Quan chức sinh ra là để quản lý điều hành xã hội, nhưng quan chức sinh ra từ nhân dân, phải ở trong lòng dân, không được phép có giới hạn gần dân hay trên dân.
  Nhân dân có quyền đuổi quan, có quyền thay quan, "không thể thay dân"- ý thơ Nguyễn Trọng Tạo.
  Vì thế quan chức cần nhớ câu này: " “Thương dân dân lập đền thờ/ hại dân dân đái ngập mồ thối xương”.

  ..........(Đọc tiếp ở Shop TIN...:QUYỀN LỰC CỦA TÌNH YÊU.