Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Tagged Under:

Shop TIN 21/3: Cưa bom là chuyện vặt, cướp giết hiếp cũng đang thành chuyện vặt

By: Cu Vinh On: 06:17
 • Chia sẻ bài này >
 • Hôm qua bàn tới "hạnh phúc" người Việt, nay bàn đến "chuyện vặt" của nước nhà:
  +Chuyện vặt 1:Một gánh hàng rong đặt xuống lập tức tung lực lượng dân phòng ra giằng, xé, cào, cấu...còn một địa chỉ gom....bom bao nhiêu năm nay giữa khu đô thị mà hình như những người có trách nhiệm quản lý...đều bi mù, không thấy, không nghe, không biết?
  +Chuyện vặt 2: Có một loại tội phạm khác, lộng quyền không kém, ngang ngược không kém, không giết người nhưng giết niềm tin của nhân dân vào chính quyền, tôi cho rằng, loại này mới thực sự nguy hiểm, vì nó khó thấy, nó ẩn sâu, nó bao bọc trong chức vụ, đạo đức quan chức, nhưng ngấm ngầm làm mục ruỗng xã hội. Loại cướp giết hiếp thực sự này không để lại vân tay.
  +Chuyện vặt 3: Danh sách bầu cử nhìn vào biết ngay quân xanh quân đỏ? Ai cũng có thể nói rõ điều này, thấy rõ điều này, nó trở thành như là chuyện vặt, nhưng nào có bao giờ thay đổi và ai sẽ thay đổi?
  Và những chuyện vặt....về những làu bàu vặt...


  Đọc nội dung ở đây: 

  Shop TIN 21/3: Cưa bom là chuyện vặt, cướp giết hiếp cũng đang thành chuyện vặt