Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Tagged Under:

Shop TIN 3/3: Quanh chúng ta rất nhiều... "đa cấp"

By: Cu Vinh On: 06:09
 • Chia sẻ bài này >
 • Shop TIN 3/3: Quanh chúng ta rất nhiều... "đa cấp"


  Đp
  +...Những bên sai phạm một cách ngông nghênh đó đang có một quan hệ "đa cấp" bảo kê, chống lưng. Lúc đầu chú A đưa chú B tới gặp ông C. Ông C viết mấy chữ ( hoặc gặp) ông D nhé nhé nhé. Ông D hớt hãi sang gặp bà E nhé nhé nhé. Bà E vọt tới gặp ông H nhé nhé nhé...Cái thứ nhé nhé từ ông này sang ông khác, cấp này sang cấp khác, mỗi lần nhé chắc chắn là một lần "đưa tay gầm bàn", số tiền "ngoại giao chất cao" theo cấp độ nhé nhé nhé. Đó chính là thứ đa cấp dùng ảnh hưởng lôi kéo ảnh hưởng...Đây mới là "đa cấp" bự. Và nó có thể đảo lộn quốc gia....
  +...."Đa cấp bảo kê" sai trái. Nước mình, tôi cam kết rằng, mỗi khi ai đó phạm tội, phạm sai lầm khuyết điểm, việc đầu tiên không phải là xin nhận tội, xin từ chức, xin thú nhận, không, việc đầu tiên là anh ơi, bác ơi, chị ơi cứu em, giúp em, hỗ trợ em. Sau đó thì anh ơi, bác ơi, chị ơi ấy ngay và luôn tha thiết gọi lên cấp cao hơn, cấp cao hơn lại tha thiết gọi lên cấp cao hơn...rồi bắt đầu là gọi xuống, ông A gọi xuống ông B " nó là thằng em tao, mày xem thế nào, nhỉ?", ông B gọi xuống chị C " nó là thằng em tớ, em xem thế nào, nhỉ", chị C gọi xuống bà D " cậu ấy là cháu của ông ấy, ông ấy là anh của bà ấy, bà ấy lại là ấy của ông ấy, cho nên...nhỉ?". Thoát. Chuyện này cũng chả mới mẻ gì nhưng cái bài "đa cấp bảo kê" này người ta dùng "bao nhiêu năm rồi vẫn chạy tốt".


   Đọc nội dung ở đây: 
  Shop TIN 3/3: Quanh chúng ta rất nhiều... "đa cấp"