Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Tagged Under:

Shop TIN 12/4:Kinh hãi: Dùng hoá chất nhổ lông vịt-Vá đập bằng nêm gỗ, màn tuyn

By: Cu Vinh On: 06:06
 • Chia sẻ bài này >
 • KINH HÃI...
  +KINH HÃI 1...Ôi người Việt. Tưởng người ta công phu nhổ lông vịt cho sạch...hoá ra dùng hoá chất...
  +KINH HÃI 2....Một con đập cao su với sức chứa 10 triệu mét khối nước, quá thời hạn sử dụng, nay bắt đầu xuống cấp, thủng, nứt...rò rỉ...Và người ta đã vá víu bằng cách nêm những thanh gỗ quấn với màn tuyn...Hỡi thế giới, hãy về đây mà học tập cách sửa chữa đập hồ chứa nước bằng biện pháp kinh hãi này
  +KINH HÃI 3...Kinh hãi với các bác ở Gia Lai, còn cho chủ trương xây đập thuỷ điện giữa rừng bảo tồn...mà vẫn say mê ngoạc mồm bảo vệ thì đúng là kinh hãi cả về tư duy, cả về đạo đức, cả về kiến thức...
  +KINH HÃI 4....Kinh hãi vì đã sử dụng bằng giả mà còn vẹo mồm chống chế, lại còn ngoạc mồm đau đớn cho là...oan, cho là không biết, cho là bị đệ tử nó...lừa
  Shop TIN hôm nay vỏn vẹn rất nhiều tin...kinh hãi
  Đọc nội dung ở đây: 
  Shop TIN 12/4:Kinh hãi: Dùng hoá chất nhổ lông vịt-Vá đập bằng nêm gỗ, màn tuyn