Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Tagged Under:

Shop TIN 1/4:Vợ lại đẻ, Phó Sở từ chức-Lãnh đạo Đường sắt cương quyết cãi...đúng

By: Cu Vinh On: 06:05
 • Chia sẻ bài này >
 • Em ứ....
  +Em ứ sợ, em cứ đẻ, thứ nhất, thứ hai thì phải thứ 3 chứ, ứ dừng ...Vì cái lý do em ứ mà anh thì nể nên anh ...ứ chờ kỷ luật, anh từ chức luôn...
  +Em ứ sai...em ứ nhận...Nhập hàng trăm toa tàu cũ của Trung Quốc là ...nhập đúng, em ứ sai, nên em cương quyết không kỷ luật lính của em và cũng ứ kỷ luật...em đấy...Bộ mần chi em?
  +Thầy đợi chúng em đến học thì kệ thầy, chúng em ứ đến, chúng em chạy Show thầy ạ, ứ học...
  +Dù số liệu, tình hình thay đổi thì sách giáo khoa của Bộ giáo dục chúng em cũng ứ thay, ứ bổ sung, ứ điều chỉnh đấy, ứ nghe...
  +Tiền mua xe chữa cháy mi ni là tiền dân chứ ứ phải tiền chúng em nhé, chúng em ứ dùng thì chúng em vứt nhé, ứ thắc mắc nhé...
  ....
  Shop TIN hôm nay chủ yếu là...Ứ

  Đọc nội dung ở đây:
  Shop TIN 1/4:Vợ lại đẻ, Phó Sở từ chức-Lãnh đạo Đường sắt cương quyết cãi...đúng