Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Tagged Under:

Shop TIN 15/4:Người cai nghiện phá trại cai nghiện-Em ơi cứu anh-Mặc cả oan sai

By: Cu Vinh On: 06:05
 • Chia sẻ bài này >
 • Cứu?
  +Tôi cho rằng lúc này nên dùng từ "cứu" ngành giáo dục chứ đừng dùng từ đổi mới nữa...Quá nhiều phiên bản lỗi từ những nhiệm kỳ trước...Những phiên bản lỗi của nhiệm kỳ người tiền nhiệm chồng thêm gánh nặng cho tân Bộ trưởng Giáo dục. Lúc này, cần loại ngay những "tác giả" tham mưu- những ông bà ngồi phòng lạnh, chuyên photo, cắt dán, ấu trĩ vẽ ra nhiễu sự "đổi mới"...làm hại ngành...
  +Cứu mày a? Mày nhắn tin doạ nhà báo mua quan tài giờ mày gọi xin cứu mày a? Thằng khốn nạn?
  +Ai giúp "cứu" ông Huỳnh Văn Nén kiếm được chứng từ oan và chứng minh chi phí oan để người ta tính tiền đền bù? Người ta đang mặc cả với cả án oan kìa...
  +Hãy "cứu" lấy những kỷ lục Việt Nam đang mỗi ngày băng hoại ý nghĩa, hãy cứu lấy những chiếc bánh chưng truyền thống của cha ông đang bị những kẻ vĩ cuồng và loạn trí làm thành...bánh chưng tấn...
  Shop TIN vẫn rứa, như mỗi ngày bạn thức dậy...

  Đọc nội dung ở đây: 
  Shop TIN 15/4:Người cai nghiện phá trại cai nghiện-Em ơi cứu anh-Mặc cả oan sai