Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

Tagged Under:

Shop TIN 14/5:"Ăn" giấy phép phân bón giả-Ông Trung tướng doạ kiện, luật sư chờ.

By: Cu Vinh On: 07:48
  • Chia sẻ bài này >
  • +Cục này ôm ấp nhiều"cục" nhỏ, các cục nhỏ này ôm ấp các giấy phép to, các giấy phép to này ôm ấp nhiều chữ ký có thể biến phân bón giả thành phân bón thật...Loại cơ quan nhà nước "con con cục cục" này suốt ngày tay "làm hàm ngoạc" ấy đuổi hết đi: Thông tin vừa làu bàu là xảy ra ở Cục trồng trọt.
    +Trung tướng Hữu Ước tuyên bố sẽ khởi kiện luật sư Trần Đình Triển...luật sư Triển ngồi chờ được khởi kiện.
    +Nếu vụ này điều tra xong, kết luận đúng như tố cáo, rằng, một trung tâm y tế dự phòng bé xiu xiu mà chi tiêu 2 tỉ dành cho...hơn 4.000 đám ma thì đây sẽ là một trong những vụ việc có thể nhanh chóng xoá sổ sân khấu hài thành phố Hồ Chí Minh.


    Đọc ở đây: 
    Shop TIN 14/5:"Ăn" giấy phép phân bón giả-Ông Trung tướng doạ kiện, luật sư chờ.