Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

Tagged Under:

Shop TIN 17/5:Gà chết vì ăn cá biển...quá no- Đụng vào khoản hỗ trợ, tôi xử đấy.

By: Cu Vinh On: 08:18
  • Chia sẻ bài này >
  • +Xét duới ánh sáng tù mù của lý luận, đúng là đi ngày đàng học sàng ...ngu. Ví dụ như nhận định sâu sắc và cương quyết ở trong Đà Nẵng khi dân báo vì đàn gà do ăn cá chết ở biển nên đang thay nhau chết cả loạt thì ông lãnh đạo địa phương thì thầm: Gà chết đúng là do ăn cá biển thật, nhưng nguyên nhân là do ăn quá...no (!)
    +Xét dưới góc độ thực tế, cán bộ cơ sở của mình thường hồn nhiên như...chuột. Cán bộ đi đâu, cầm cái gì cũng phải có người nhắc là của dân đấy, đừng xén, đừng bớt, đừng hớt, đừng đụng vô là "ăn". Nên Chủ tịch tỉnh Quảng Trị sau khi giao nhiệm vụ cứu trợ dân biển còn phải doạ: Các ông mà đụng đến cứu trợ là tôi xử liền đó. Thương.
    +Xét theo tầm nhìn bằng, giấy khen, rõ là pháp luật là phải nghiêm như rứa, phạm tội mua dâm là mang ra toà ngay, đại gia phạm tội cũng lôi cổ ra xử, tuy nhiên, thấy rằng, nhận định...đại gia có bằng khen của tỉnh nên...giảm án tới mức treo...Nói dại, nếu lão có huân chương thì không chỉ giảm tới treo mà e còn khen...Nhỉ.
    +Xét trên tinh thần chưa đánh đã bại thì từ khi bác Luận giáo dục về nghỉ, "Trận đánh lớn " của bác chỉ còn lại hình như toàn thương binh, chả thấy đánh, toàn thấy bà con cô bác giáo viên thay nhau viết tâm thư lên tân Bộ trưởng, mà tâm thư nào cũng hay, cũng đúng, cũng đại khái xin tha "trận đánh lớn" hết là...răng?


    Shop TIN 17/5:Gà chết vì ăn cá biển...quá no- Đụng vào khoản hỗ trợ, tôi xử đấy.