Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Tagged Under:

Shop TIN 20/5:Loại bỏ ngay những cán bộ hành dân, nhũng nhiễu và vô cảm.

By: Cu Vinh On: 07:39
  • Chia sẻ bài này >
  • +Hễ cứ Bí thư Thăng đi cơ sở là báo chí lại có những bài viết hút người đọc. Chúng ta đang cần một người như ông. Chúng ta chán cảnh ông lãnh đạo về cơ sở vào hội trường, nghe báo cáo, sau đó là" Tôi đánh giá cao....mong các đồng chí....hãy cố gắng...Hãy nỗ lực...Hãy gương mẫu...hãy ABC...Phóng viên ngồi hóng hết buổi về, ngồi trước máy tính, cau có, làu bàu mãi không tìm được câu nào để rút cái tít....
    +Hễ cứ gặp nhà báo là nghĩ tới việc đưa cái phong bì bôi trơn chữ...và không phải nhà báo nào cũng chấp nhận như thế, rất và còn rất nhiều nhà báo viết chữ sạch. Tôi thích bài viết cuả phóng viên Thuý Hằng báo Thanh Niên đưa trong Shop hôm nay: Bao nhiêu tiền thì được lên báo?
    +Hễ cứ đấu thầu là xuất hiện "thông thầu" là "ngủ thăm", ví dụ Nhựa tiền phong đã sản xuất ống nhựa dẻo đường kính 2 mét rồi đây, sao người ta không mời làm đường ống mà cứ phải là ẻm ở bển Trung Quốc mới chịu?


    Đọc ở đây:  
    Shop TIN 20/5:Loại bỏ ngay những cán bộ hành dân, nhũng nhiễu và vô cảm.