Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Tagged Under:

Shop TIN 10/6: Bỏ hẳn biên chế đi/ Nghệ An thừa 200 Phó chủ tịch xã

By: Cu Vinh On: 07:50
 • Chia sẻ bài này >
 • +Bỏ hẳn biên chế, dám không?Ai ủng hộ?
  +Nghệ An có thể xuất khẩu phó chủ tịch xã vì ứ thừa quá nhiều.
  +Hạt trưởng kiểm lâm chính là lâm tặc - âu cũng là sự lựa chọn tối ưu để phá rừng cho nhanh, nhỉ.
  +Cũng như việc ở Hà Nội khi được vinh dự ăn nho Mỹ thì khoan vội mừng vì rất có thể đó là nho Trung Quốc.
  +Cũng như mời nhau cốc bia hơi thì cũng từ từ uống vì rất có thể là thứ bia...rất hôi...
  Quá nhiều tin tức...

  Đọc ở đây:
  Shop TIN 10/6: Bỏ hẳn biên chế đi/ Nghệ An thừa 200 Phó chủ tịch xã