Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

Tagged Under:

Shop TIN 2/6:Triệu chai nước ngọt nhiễm chì đã uống/ 3000 liều vacxin có vấn đề

By: Cu Vinh On: 07:39
 • Chia sẻ bài này >
 • + Uống: Hiện nay bao nhiêu ngàn người đã uống những chai nước C2, Rồng đỏ nhiễm chì nặng? Hỏi trời. Rồi họ có sao không? Hỏi trời. Mà nếu có sao thì mấy thằng sản xuất có sao không? Hỏi trời.
  +Tiêm: Phát hiện 3000 liêu vacxin có vấn đề về chất lượng do bảo quản. Trước đó, trước đó, trước trước trước đó khi chưa phát hiện thì đã tiêm rồi còn đâu. Có sao không? Hỏi loa rè.
  +Nghe: Thì loa này không phải rè mà giờ là loa rú, một cái loa rú ở phường Hà Nội, rú cả tháng. Vì sao rú? Hỏi cái nơi rú.
  +Đọc: Cuốn sách về Trần Lệ Xuân sau 6 tháng phát hành, đọc chán đọc chê, nay có lệnh thu hồi? Thu hồi hay thu tiếp một hồi...nữa?
  +Bay: Trung Quốc đang chọn ngày tốt để áp lệnh cấm bay trên 1 vùng biển lớn, thế là chưa chiếm xong biển đảo nhưng dễ dàng chiếm bầu trời.
  +Đi: Hà Nội nắng dữ, bà nào ra đường cũng trùm kín, cựa quậy khó nhọc như
  bị trói trong bao bì.
  Làm người Việt khổ.
  Nhỉ?
  Đọc ở đây: 
  Shop TIN 2/6:Triệu chai nước ngọt nhiễm chì đã uống/ 3000 liều vacxin có vấn đề