Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

Tagged Under:

Shop TIN 21/7: Giám sát công ty Formosa thực hiện đầy đủ các cam kết

By: Cu Vinh On: 08:36
  • Chia sẻ bài này >
  • -Một lý lẽ nguỵ biện dù lúc này rất yếu ớt nhưng vẫn được những người trực tiếp với vụ Formosa bám víu thanh minh là vì quê hương Hà Tĩnh, vì phát triển kinh tế, vì đất nước... để trốn chạy trách nhiệm cá nhân.
    -Cứ tri muốn nghe ông Võ Kim Cự trả lời trước quốc hội và báo chí về suy nghĩ và trách nhiệm của mình về vụ Formosa, muốn quốc hội nghiêm túc xem xét lại tư cách đại biểu quốc hội của ông khi để một "di sản" dự án tai hại và gây thảm hoạ nghiêm trọng đến như thế bằng những báo cáo đẹp đẽ và sự nhiệt tình quá mức cùng với những đề xuất ưu đãi cho Formosa trái pháp luật.
    -Và một khi Quốc hội thành lập một Uỷ ban lâm thời giám sát toàn diện vụ Formosa, cử tri đòi hỏi được thông báo một cách minh bạch toàn bộ tình hình và nếu để Formosa tiếp tục tồn tại thì ai, cấp nào dám ký cam kết với nhân dân về một môi trường an toàn, sạch khi Formosa bắt đầu đi vào sản xuất?

    Đọc ở đây: 
    Shop TIN 21/7: Giám sát công ty Formosa thực hiện đầy đủ các cam kết