Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

Tagged Under:

Này, bà Vân.

By: Cu Vinh On: 10:42
 • Chia sẻ bài này >
 • +Này bà Vân, "đúng" quá, người Việt chẳng ai chịu ngồi yên chờ việc, đi ăn mày, thậm chí làm điếm cũng được bà xếp vào "có việc làm" phải không?
  +Đất nước sẽ thế nào nếu vẫn còn những vị quan chức vô cảm,quan liêu và nhạt với dân như bà.
  +Bà hãy tưởng tượng, nếu những lời phát biểu này bà đứng nói trước bà con ngư dân miền Trung thì người ta sẽ đào cát chôn sống bà đấy.
  +Vứt vào sọt rác những con số thống kê "phấn khởi lạc quan"mà bà đưa ra đi.
  +Bà đang là cục trưởng cái cục gì vậy?
    Cục trưởng Cục Việc làm: Người Việt không ngồi một chỗ nên biển chết vẫn ‘thất nghiệp không nhiều’