Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

Tagged Under:

Shop TIN 16/8: Cặp đôi bất hạnh: Anh đánh máy - Ả quy trình

By: Cu Vinh On: 07:35
 • Chia sẻ bài này >
 • Hôm nay Shop TIN giới thiệu một bản tình ca rất dễ thương được mang tên: Cặp đôi bất hạnh "thằng đánh máy và ả quy trình":
  Một khi ngồi ở một vị trí mà chữ ký của mình, quyết định của mình cũng không dám tự tin chịu trách nhiệm thì kẻ đó nên từ chức.
  Một khi một văn bản được chính người ký văn bản soát duyệt mà xảy ra sai sót, sai phạm mà vội vã đổ tội ngay cho "thằng đánh máy" thì tốt nhất, ông (bà) nên bàn giao luôn lương và quyền lực cho...."thằng đánh máy".
  Một khi tự mình làm, tự mình lãnh đạo, chỉ huy mà xảy ra sai phạm lại nguây nguẩy bám váy "ả quy trình" để chạy tội thì tốt nhất từ chức.
  Bỗng có một ngày, "thằng đánh máy" và "ả quy trình"gặp chung nỗi bất hạnh bị vấy tội, dồn tội, bị trở thành "cửa thoát" cho những kẻ sai phạm..thì chính "họ" cũng buộc phải "từ chức" trước cho lành.
  Một nền quản trị còn chứa chấp với những vị quan chức luôn bấu víu vào những ngụy biện bằng cách đổ tội cho "thằng đánh máy, ả quy trình" để chạy tội thì đó là một nền quản trị thất bại và mất lòng dân.
  ...
  Và những thông tin dễ thương khác
  Đọc ở đây:
  Shop TIN 16/8: Cặp đôi bất hạnh: Anh đánh máy - Ả quy trình