Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

Tagged Under:

Shop TIN 27/8:Hải sản ở các vùng biển có sự cố môi trường không nên sử dụng...

By: Cu Vinh On: 09:22
 • Chia sẻ bài này >
 • Không thể ăn cá ở biển miền Trung lúc này, vâng ạ, nhưng cá miền Trung dù nhiễm độc thì nó vẫn không thèm đọc báo nên nó vẫn mang chất độc bơi khắp nơi, nên ẩn họa vẫn rình rập toàn cõi Việt.
  Còn bao nhiêu kho lạnh trữ đông cá miền Trung, ai quản lý.
  Biển sạch, ví dụ thế, nhưng cá vẫn nhiễm độc thì ý văn học là gì ạ.
  Vân vân shop tin...
  Đọc ở đây: 
  Shop TIN 27/8:Hải sản ở các vùng biển có sự cố môi trường không nên sử dụng...