Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

Tagged Under:

Shop TIN 3/8: Formosa xả thải, lãnh đạo Bộ TNMT ủy nhiệm bừa và... nhắm mắt ký

By: Cu Vinh On: 07:44
 • Chia sẻ bài này >
 • +Báo Lao Động với những bài điều tra chắc chắn, kỹ càng, với những chứng cứ khó cãi, bóc tách trách nhiệm rõ ràng từ thế hệ các vị lãnh đạo Bộ Tài nguyên môi trường thời ông Mai Ái Trực, Nguyễn Minh Quang kèm theo đó là những vị nguyên thứ trưởng, vụ trưởng...
  +Hóa ra từ khi Foromosa mới lò dò vào xin làm dự án, các ông nhà ta biết rõ nó vô cùng, biết rõ cả lý lịch đẹn về phá hoại môi trường của nó nữa, nhưng không biết ma quỷ xui khiến ông Võ Kim Cự và các ông các bà các bộ thế nào, cuối cùng, ký ký ký ký..
  +Có một ý bình của Shop Tin về chi tiết một tay vụ trưởng chả hề tham gia thẩm định Formosa, chả hề biết gì thông tin kiểm tra, nhưng được lệnh ký đi là cúi mặt ký, ký, ký, hành động ấy chả khác gì hành động của một con bò.
  +Khởi tố vụ xả thải vừa rồi là phát súng lệnh bắt đầu nhắm tới địa chỉ cụ thể quanh Foromosa và chắc chắn không phải là quyết định khởi tố cuối cùng.
  +Những tin tốt lành lại có thể là những tin phát hiện, vạch mặt nêu tên và trừng trị kẻ xấu, việc xấu.
  +Hãy hy vọng và tin tưởng.

  Đọc ở đây:
   Shop TIN 3/8: Formosa xả thải, lãnh đạo Bộ TNMT ủy nhiệm bừa và... nhắm mắt ký