Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Tagged Under:

Đúng rồi

By: Cu Vinh On: 23:53
 • Chia sẻ bài này >
 • Cổng chào tỉnh Quảng Ninh. Đúng rồi.
  Thon thon hình vại thoai thoải hình chum. Đúng rồi.
  Đỏ lòm lòm. Đúng rồi.
  Mất 200 tỉ và hơn 1000 tấn thép. Đúng rồi.
  Tự vu lên là biểu tượng trùng điệp của những hòn đảo trên vịnh Hạ Long. Đúng rồi.
  Với nước ta, đây là siêu cổng. Đúng rồi.
  Thằng nào nói đây là cổng chào đập phát chết luôn. Đúng rồi.