Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Tagged Under:

DÂN TỘC LỚN VÌ KHÓC CHO ĐIỀU THIỆN.

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 08:58
 • Chia sẻ bài này >
 •  

  Cả ngàn vạn bước chân chầm chậm bước đi
  Trái tim hướng về nơi Người nằm xuống
  Nước mắt rơi vì nỗi đau có thật
  Nỗi đau phải chia tay Danh tướng Tổ Quốc mình


  Có thể lường gạt nhân dân về giá điện trên trời
  Về những mưu tính hèn, những trò dối trá
  Nhưng không lường gạt nhân dân để họ rơi nước mắt
  Để họ bật lên trong tim mình hai tiếng: Bác ơi.

  Cả hàng vạn người cứ thế bước đi
  Nắm lấy tay nhau nghiêng về một nỗi đau mất mát
  Một dân tộc biết khóc vì ĐIỀU THIỆN
  Dân tộc đó lớn lao

  Không ai lôi kéo nỗi ai xếp hàng dài dưới nắng, qua đêm
  Chỉ có trái tim thôi, tự nguyện
  Đó là bài học lớn
  Hãy cho nhân dân tự nguyện hiến dâng
  Dân tộc đó mạnh

  Không ai tự kéo mình lên cao trên trời
  Tự vẽ bóng thành Thánh nhân
  Nhân dân biết hết
  Cứ cống hiến đi, hết mình, gan ruột
  Nhân dân thờ, BIA LÀ Ở NHÂN DÂN

  Đừng bẻm mép khoe khoang, đừng dạy dỗ ai về đạo đức
  Đừng lợi dụng núp sau bóng nhân dân kiếm chác
  Đừng xỏ lá ba que
  Hãy làm những gì cho cuộc sống tốt đẹp lên
  Hãy "cháy" cùng nhân dân không thể khác
  Nhân dân không quên ơn ai
  Nhân dân không ruồng bỏ ai
  Nhân dân bao dung
  Nhân dân độ lượng
  Nhân dân thờ những người con thực sự của nhân dân
  Và nước mắt rơi là sức mạnh tinh thần
  Nước mắt nhân dân là sức mạnh vô biên
  Khi nhân dân biết khóc cho ĐIỀU THIỆN
  Dân tộc mình như thế vững niềm tin.