Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

Tagged Under:

RẶN ĐƯỢC RỒI...

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 20:05
 • Chia sẻ bài này >

 • Hôm trước,có giới thiệu với bà con entry về việc mấy ông Bộ dục "Phọt" ra cái quy định cộng 2 điểm khi thi đại học với đối tượng Bà mẹ VNAH và cán bộ hoạt động trước năm 1945.
  Theo dõi suốt 10 ngày, thấy ông Ga thứ trưởng, rồi mấy ông Cục, ông Vụ thi nhau lên báo giải thích tính hợp lý của cái quy định "phọt " này.
  Nhưng mà, cái gì sai thì phải công nhận sai, không hợp lý không thể biến thành hợp lý, thậm chí cái sai, cái không hợp lý của quy định ưu đãi này đã xúc phạm đến các đối tượng được xã hội trân trọng.
  Cãi chày cãi cối mãi, cuối cùng chính ông Ga thứ trưởng cũng phải "rặn" ra cái thông báo hủy bỏ những quy định trên.
  Đáng ra còn phải lên báo cúi đầu xin lỗi bàn dân thiên hạ về cái việc " phọt" quy định không đúng chỗ, làm uế tạp không gian xã hội nữa kia.
  Trơ trẻn như bà Tưng làm clip hở hang để hút khách còn nói được: Em không có tài ca hát nên em phải cởi đồ hút khách. Nói thế cũng trơ nhưng thật.
  Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/131445/bo-cong-diem-cho-me-anh-hung-thi-dai-hoc.html