Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Tagged Under:

Tạp chí Văn nghệ Quân đội viết về vở diễn LŨ QUÉT

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 23:08
  • Chia sẻ bài này >
  • http://vannghequandoi.com.vn/Phe-binh-van-nghe/Vo-dien-Lu-quet-va-dau-an-noi-luc-cua-Nha-hat-Kich-noi-Quan-doi-1925.html