Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Tagged Under:

Báo Tuổi Trẻ viết về vở diễn MẮT PHỐ

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 23:22
  • Chia sẻ bài này >
  • http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20090916/mat-pho---mot-goc-nhin-khac-ve-ha-noi/337069.html