Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Tagged Under:

THANH TRA

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 01:30
 • Chia sẻ bài này >


 • -Anh ơi…
  -Gì?
  -Bọn em xin anh tha lỗi…Bọn em bó tay…
  -Cậu nói thế nghĩa là…
  -Không phải nghĩa là mà có vẻ như là nghĩa…lộ anh ạ
  -Nói lại xem, nói to lên, nói rõ vào, nói kỹ thêm, cậu ở đâu mà sóng kém thế, hay lại kẹp giữa lũ gái nhà hàng?
  -Dạ không. Em đang ngồi trước cả đống tài liệu, văn bản, chứng từ, hồ sơ,tụi em mò mò mò, tìm tìm tìm, kiếm kiếm kiếm, soi soi soi, xói xói xói, khoắng khoắng khoắng nhiều ngày đêm rồi mà bó tay anh ạ…Anh ơi

  -Gì?
  -Cho tụi em về anh nhé.
  -Không được. Chẳng lẽ chúng nó làm việc như vậy, như vậy, như vậy mà không sai? Láo toét.Hỗn
  -Dạ đúng là không sai.
  -Làm cách mạng sao lại không sai?
  -Dạ…Anh nói thế nào,làm cách mạng thì phải làm cho đúng chứ ạ….
  -Bực bội quá,là tao nói chúng nó ấy, tại sao không sai?
  -Dạ không.
  -Sai !
  -Dạ không sai anh ạ
  -Tao nói phải làm cho sai !
  -Dạ…
  -Hiểu chưa? Ít nhất cũng phải có cái gì đó sai chứ, khoắng nữa đi…Khoắng mãi cũng phải có cái sai chứ?
  -Nhưng khoắng mãi vẫn thấy họ đúng anh ạ…
  -Tao cần chúng nó sai, hiểu chưa?
  -Anh ơi…
  -Gì?
  -Nếu thế, tốt nhất tụi em kết luận anh sai nhé, anh nhé, anh nhé…