Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Tagged Under:

THAY LỜI HOÀNG ĐẾ.

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 11:05
 • Chia sẻ bài này >


 • Nếu tôi là Hoàng đế
  Em đẹp thế, mặc em
  Tôi không đưa em về cung đâu, em đừng sợ
  Tôi sẽ tặng cho em một rừng hoa vừa nở
  Tặng em ngọn suối mới khơi dòng
  Tặng em một ánh sao
  Tặng em một làn gió
  Tặng em một tiếng sáo trong
  Nếu tôi là Hoàng đế
  Tôi có thể dựng tượng em trên mọi ngả đường
  Và em tự do
  Và em thỏa sức
  Vỗ cánh bay bốn phía chân trời
  Tới lúc nào em thực sự yêu tôi....