Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Tagged Under:

ĐẤM THẲNG VÀO MẶT

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 07:08
  • Chia sẻ bài này >


  • ĐẤM THẲNG VÀO MẶT
    Ông bạn sắp nghỉ chức kéo tay ông bạn trẻ hơn cùng phố ra bãi đất trống. Ông bạn già trừng mắt phùng má, phanh áo,phanh ngực, nói hậm hực: -Nếu ông thực sự là bạn tôi, nếu ông thương tôi, ông giúp đấm thẳng vào mặt tôi đi -Điên. Hôm nay sao thế? -Vừa theo dõi Hội thảo chống tự diễn biến, chống tự chuyển hóa, thấy mình sai quá, rất sai, mình xấu xa, trong mình có thằng giặc nội xâm, nên giờ xin ông cứ đấm thẳng mặt, may ra cái thằng giặc nội xâm không chết cũng bị thương, để thay đổi, để tin tưởng, để lạc quan yêu đời cùng đất nước. -Hiểu. Bây giờ sao, đấm thẳng mặt chứ gì? Coi mặt ông chính là mặt kẻ thù chứ gì?

    -Đúng đúng. Sau mỗi hiệu lệnh, ông cứ thẳng mặt tôi ông đấm phát nhé. -Được. Gì chứ đấm thẳng mặt quân thù tôi luôn sẵn sàng. -Hội thảo khẳng định, nhiều cán bộ, đảng viên, cả nhân dân nữa mất niềm tin nghiêm trọng vào giới lãnh đạo thoái hóa biến chất, tham nhũng. Mất lòng tin là giặc nội xâm, nó nằm trong mình, nó xúi mình, nó kéo tay kéo chân mình, nó làm mình mất niềm tin, mất niềm tin là mất hết. Đấm ! -Bụp ! -Có nhiều ông, trong đó có mình, khi đương chức thì câm như hến, cuộc họp nào mắt cũng liếc như rang lạc, chân lượn như cá cảnh để thăm dò tập thể, thấy số đông ủng hộ là ủng hộ theo, bất kể đúng sai, nay về hưu thì trở cờ, phê phán chì chiết, chửi bới ngay cả cái chủ trương mà hồi đó chính mình ủng hộ, như thế là trở cờ, như thế là tự chuyển biến, như thế rất dễ bị kẻ địch lợi dụng, như thế là tự mình phản trắc mình, trong mình có giặc. Đấm ! -Bụp ! -Có nhiều ông, trong đó có mình, khi làm tham mưu bên lãnh đạo thì ton hót, nịnh nọt, lãnh đạo nói gì cũng gật,thủ trưởng nói hay hay hay, đúng đúng đúng, hèn hạ, thực dụng, chỉ nhâu nhâu làm vừa lòng lãnh đạo mà không thèm để ý đến quyền lợi nhân dân, loại cán bộ tham mưu ấy là lũ tham ăn, tham quyền, tham tiền, hèn hạ và trơ tráo, cái loại đó trong người cũng có giặc, giặc nội xâm trong người, không tiêu diệt loại giặc này, chúng nó có ngày tham mưu mất nước. Đấm ! -Bụp ! -Một bộ phận lãnh đạo, trong đó có mình, chỉ biết nghe lời xiểm nịnh, ai nói trái chửi, ai đấu tranh vì lẽ phải diệt, thậm chí trù dập, quy kết, thuyên chuyển, tới khi ra chính sách sai thay vì phải từ chức vì lỗi lầm, vì ngu dốt thì đổ cho khách quan, đổ cho tham mưu, tránh tội cá nhân.Đó cũng là một thứ giặc nội xâm cần tiêu diệt. Đấm ! -Bụp ! -Một bộ phận cán bộ, trong đó có mình, khi thấy nhân dân khiếu kiện quyền lợi thì thay vì xem xét đúng sai, vội coi đó là phần tử phá hoại, đe nẹt, trù dập, bao vây, cưỡng bức, xét nét, làm khổ dân đủ bề, đó cũng là thứ giặc nội xâm phải tiêu diệt. Đấm ! -Bụp ! -Đấm đấm đấm ! -Bụp bụp bụp ! -Không tiêu diệt loại giặc nội xâm thì giặc ngoại xâm sẽ nhân cơ hội đó tấn công, trong mục ruỗng, ngoài xáp vô, sụp sụp sụp. Đấm, đấm mạnh,đấm quyết liệt. -Đấm quyết liệt, đấm quyết liệt, đấm quyết liệt. -Mày thấy trong tao đã hết giặc nội xâm chưa? -Chỉ thấy mặt mày thâm tím vì đấm thương quá. -Không cần thương, mặt lãnh đạo thâm tím như thế, bố bảo thằng nội xâm nào dám hó hé, nhỉ, mày nhỉ. -Rồi sao nữa. -Thế được rồi, tiếp tục nhiệm kỳ nữa chứ sao.