Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Tagged Under:

Báo Dân Trí viết về vở diễn DƯỚI CÁT LÀ NƯỚC

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 22:57
  • Chia sẻ bài này >
  • http://dantri.com.vn/van-hoa/duoi-cat-la-nuoc-suc-hap-dan-tu-sang-tao-thu-nghiem-20160831160402781.htm