Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Tagged Under:

Sự kiện sân khấu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp &bản hùng ca Điện Biên- Tác giả kịch bản và tổng đạo diễn Nguyễn Quang Vinh

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 05:03
  • Chia sẻ bài này >
  • Sự kiện sân khấu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp &bản hùng ca Điện Biên- Tác giả kịch bản và tổng đạo diễn Nguyễn Quang Vinh