Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Tagged Under:

NGẮN.

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 01:12
 • Chia sẻ bài này >
 • Thằng bạn li hôn với vợ xong, mặt tươi.
  Mình hỏi:
  -Vợ chồng chúng mày ly hôn mà đứa nào cũng vui là sao? Hay do chưa có con cái nên nhẹ lòng.
  Thằng bạn bập điếu thuốc vào miệng, phả khói:
  -Ngắn thôi.
  -Không hiểu.
  Nó kể: 3 lần ra tòa, nói mãi tòa cũng không hiểu lý do xin ly hôn. Cuối cùng, nó bảo vợ, em viết một chữ đưa lên cho tòa xem đi.
  Cô vợ nó viết một chữ: Lý do ly hôn, thưa tòa: NGẮN.
  Tòa ha ha ha.
  Xong.
  Mới rồi gặp, mình quan tâm:
  -Cậu lấy vợ chưa?
  -Rồi.
  -Ai?
  -Thì vẫn cô vợ năm trước ly hôn.
  -Sao lạ vậy.
  Nó lại kể: Vợ nó vừa ly hôn với ông chồng mới. 3 lần ra tòa mãi không được, cô vợ sực nhớ kỷ niệm xưa,liền viết một chữ: Lý do ly hôn,thưa tòa: DÀI.
  Tòa ha ha ha.
  Xong.
  Nó kết luận: Cô ấy lại về làm vợ mình. Ngắn, dài đôi khi chỉ là phương tiện thôi ông ạ, ông ạ, ông ạ,