Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

Tagged Under:

EM ĐÃ NGỜ NGỢ...

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 16:45
 • Chia sẻ bài này >


 • -Báo cáo tôi nghe..
  -Dạ...Không thể chấp nhận được anh ạ, giữa khu dân cư như thế, nó xây cái nhà to tổ bố như thế, lại không thèm xin phép...
  -Láo thế, luật pháp ở đâu?
  -Vâng.Em cũng thay mặt anh đập bàn với phường, với quận, luật pháp đâu lại có kẻ làm càn như thế. Cưỡng chế ngay.
  -Cưỡng chế à?
  -Vâng. Tháo dở hết ạ, không thể chịu đựng được, một lũ ăn hại...
  -Ai ăn hại?


  -Dạ...Thì cái bọn ở phường í ạ...Vi phạm pháp luật như thế mà quyết định đình chỉ từ ngày đặt móng, tới khi chủ nhà xây lên, hoàn thiện, đưa đồ đạc vào rồi, lại nắn cả đường vào rồi mà vẫn chưa thực thi quyết định đình chỉ anh ạ...Lũ ăn hại...
  -Quý anh em nhỉ?
  -Sao cơ ạ...
  -Vì đó là căn hộ của tớ xây cho thằng con trai.
  -Ôi thế à? Vâng...Em đã ngờ ngợ...Phải có lý do gì thì chúng nó mới gan hùm gan sứa vậy chứ, phải có lý do gì mà em chửi thẳng vào mặt chúng mày là lũ ăn hại mà chúng nó vẫn trơ ra, vẫn cười...Em đã ngờ ngợ...
  -Bây giờ tính sao nhỉ?
  -Anh buồn cười...Suốt đời anh đóng góp cho giang sơn, mỗi cái nhà ấy thì phải lo thủ tục cho anh chứ...Em đã ngờ ngợ....Ngày mai cấp sổ anh nhé, anh nhé, anh nhé...Đúng là một lũ ăn hại, đã biết là nhà của ai thì nên biết gặp ai để mà triển khai vì ai....