Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Tagged Under:

PHỎNG VẤN CHAI RƯỢU

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 22:23
 • Chia sẻ bài này >

 • PHỎNG VẤN CHAI RƯỢU

  -Chào chú em, khổ, sao lại ở đây, hôm qua nhìn chễm chệ
  trên bàn nhà sếp, giờ lại đứng ở góc cửa hàng chợ Hàng Da...Sao thế?
  -Nói bé chút đi...Đang run vì sợ lại bị mang đi nữa đây?
  -Không hiểu.
  -Nhoằng cái là có thằng mua biếu sếp ấy mà...
  -Lại quay về nhà sếp?


  -Đúng thế...
  -Sao biết giỏi thế?
  -Giỏi kém cái zầy. Hôm trước có thằng mua biếu sếp, bà xã sếp lại mang tớ ra chợ Hàng Da bán, lại có thằng tới mua tớ biếu sếp, vợ sếp lại mang tớ ra chợ bán, lại có thằng mua tớ biếu sếp, vợ sếp lại ra chợ bán, lại có thằng mua tớ biếu sếp, vợ sếp lại...
  -Thôi...dừng. Chóng mặt quá. Tóm lại phát đi...
  -Tóm lại, rượu như tớ đắt nhất thế giới, bình quân một chai như tớ mang biếu, bán, mua lại mang biếu, bán, mua lại mang biếu, bán, mua lại mang biếu, có khi chai 1 triệu, xoay mấy năm lên tới cả tỷ bạc...
  -Tóm lại lần nữa.
  -Tóm lại hả? Tóm lại là chút nữa sẽ có thằng tới mua để biếu sếp...
  -Và vợ sếp lại bán chú ra đây?
  -Đúng thế.
  -Có thể nói lãng mạn hơn chút đi
  -Lãng mạn hả? Thì đây. Sếp sẽ đi biếu sếp cấp trên của sếp, vợ sếp cấp trên của sếp lai mang tớ bán, rồi biết đâu một ngày đẹp trời, tớ lại được ai đó mang biếu cho sếp của sếp của sếp cấp trên...
  -Cuối cùng? Khả năng cuối cùng chú mày sẽ ở đâu?
  -Ở trong tay quản lý thị trường?
  -Cái gì?
  -Vì họ có thể kiểm tra quày hàng rượu, tịch thu tớ vì cho rằng rượu zởm.
  -Thế thì đểu nhỉ? Ai lại đi biếu rượu zởm cho sếp ngày tết...
  -Đểu cả dây...