Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Tagged Under:

CÁI CHẾT CỦA ĐÀN ÔNG

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 23:08
 • Chia sẻ bài này >

 • Trong đêm lũ quét ở Quảng Sơn
  Có hai người đàn ông tử nạn
  Cả hai đều tuổi trẻ
  Cột trụ cho cả nhà
  Đêm ấy lũ tràn qua
  Nhà đổ sập
  Cả hai người đàn ông chết cùng tư thế
  Gồng mình che vợ, che con
  Gồng mình làm vòm hang
  Che
  Che
  Che
  Vợ con yên lành
  Các anh chết
  Đó là cái chết của đàn ông
  Bất cứ lúc nào
  Đàn ông chúng ta- ngay cả phút giây sinh tử
  Đều trên tư thế che chở
  Đều trên tư thế không bao giờ khác nữa
  Che sự sống vợ con
  Che sự sống cho phụ nữ
  Nếu có chết, hãy như thế, chết với tư thế ĐÀN ÔNG.