Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Tagged Under:

LÚA ƠI, ĐỪNG NẢY MẦM

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 22:04
 • Chia sẻ bài này >


 • Ôi đừng mà
  Lúa ơi cố lên nhé
  Đừng nảy mầm
  Ruộng ngập lũ, nhà ngập lũ, người ngập lũ
  Bồ lúa ngập lũ

  Những hạt lúa ngâm nước đợi mặt trời
  Mặt trời trốn, chỉ có mưa rơi xối xả
  Mưa rơi ướt mắt

  Lúa ơi nắng rồi, đừng nảy mầm
  Nảy mầm lúc này là đói
  Nảy mầm lúc này là có tội
  Nắng lên rồi, mang lúa ra phơi
  Những hạt lúa ủ mầm đợi
  Hạt gạo sẽ nát, sẽ nhừ, sẽ khó thành bát cơm trong ngày đói
  Cho tôi xin một điều thôi
  Đừng nảy mầm lúa ơi....