Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Tagged Under:

CHÀO ĐẠI TƯỚNG.

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 07:58
 • Chia sẻ bài này >


 • Bức ảnh đã làm tôi bật khóc
  Một cựu chiến binh, không sao mũ, không quân phục
  Nhưng chất nặng phẩm chất người lính
  Đứng trước di ảnh Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp:
  CHÀO ĐẠI TƯỚNG.
  Chào Đại tướng
  Cả đất nước Chào Người trong nước mắt
  Nước mắt đau
  Nước mắt buồn
  Nước mắt long lanh tự hào
  Đại tướng là hồn cốt Đất Nước
  Đại tướng là vóc dáng Tổ Quốc.
  Đại tướng là một NHÂN DÂN LỚN
  Đại tướng là một điểm tựa
  Đại tướng mãi vĩnh hằng
  CHÀO ĐẠI TƯỚNG
  Con khóc.
  1