Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

Tagged Under:

MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY Ở MỘ ĐẠI TƯỚNG

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 12:33
 • Chia sẻ bài này >
 •  
  Như mọi ngày thôi, không có gì đặc biệt
  Dòng người và xe nườm nượp viếng Người.
  Như mọi ngày thôi, không có gì đặc biệt
  Hoa chất bên chân núi ngát hương trời

  Như mọi ngày thôi, không có gì đặc biệt
  Như Đại tướng thôi, Người đặc biệt gì đâu
  Thanh thản sống trễn cõi đời và tận hiến
  Cho nhân gian nước Việt, vậy thôi

  Không đặc biệt nên vô cùng đặc biệt
  Dòng người đi vô tận ngày đêm
  Chỉ một phút thôi nghiêng mình bên Mộ.
  Có gì đặc biệt đâu nhưng là khát vọng của mỗi người.

  Như mọi ngày thôi không có gì đặc biệt
  Triệu bước chân hướng tới Vũng Chùa.
  Là hướng tới cõi thiền và ước vọng
  Muôn triệu người viếng mộ MỘT CON NGƯỜI.