Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

Tagged Under:

TỰ NGHĨ

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 01:10
 • Chia sẻ bài này >
 • Chúng ta còn quá nhiều việc phải làm, từ Chính phủ, các Bộ, Ngành, các doanh nghiệp, công ty, cơ quan..và đến từng cá nhân, hãy nghĩ suy và nỗ lực vì các cháu, ở nhiều nơi, các cháu bé vẫn còn thiếu cơm khát sữa, nghĩ và hành động sao đó để giảm dần khó khăn, để các cháu được học cho biết chữ, mọi sự nỗ lực luôn cần thiết và không bao giờ đủ.
  Trong muôn vạn cái cần, phải chọn những cái cần nhất thuộc về con trẻ.
  Trong muôn vạn dự án, hãy chọn những dự án có lợi cho nhân dân nhất.
  Trong muôn vạn khát khao, hãy dành những khát khao cho cuộc sống bình yên và đầy đủ của nhân dân cần lao.
  Trong muôn vạn sự tham lam, hãy dành sự tham lam hành động vì cộng đồng.
  Trong muôn vạn niềm vui, hãy hướng niềm vui về con trẻ.
  Cuộc đời ngắn ngủi, hãy cố để lại những dấu chân in đẹp giữa thế gian.
  Thay vì chụp giật một dự án hốt tiền, hãy chụp giật lấy thời gian mà tạo hóa đang ban tặng để làm việc tốt.
  Cứ nghĩ thế này, ta còn sống 100 ngày nữa thôi, cố lên đi, nhanh lên đi, trải lòng hết ra, gắng sức cho người đang sống.
  Nếu bỗng thấy mình vụ lợi quá, ham hố quá, manh nha quá, hãy nhắm mắt lại, và từ đâu xa lắm, vòng vọng vang về một tiếng chuông....
  Sau tiếng chuông là tiếng trẻ con cười, trẻ con khóc....