Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Tagged Under:

CHÚC ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP ĐẠI THỌ (Sinh nhật Đại tướng: 25/8/2013)

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 12:05
 • Chia sẻ bài này > • Ở cái mảnh làng xinh đẹp bên sông Kiến Giang của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã sinh ra một người con vĩ đại cho dân tộc: Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
  "Chứ anh hỏi em nì, trong trăm thứ dầu, có dầu chi là dầu không thắp?
  Trong ngàn thứ bắp, có bắp chi là bắp không rang?
  Trong vạn thứ than, có than chi là than không quạt?
  Trong triệu thứ bạc, có bạc gì là bạc không tiêu?


  ....
  Trong trăm thứ dầu, nắng dãi mưa dầu là dầu là dầu không thắp
  Trong ngàn thứ bắp, lắp bắp mồm, lắp bắp miệng là bắp không rang
  Trong vạn thứ than, có than thở thở than là than không quạt
  Trong triệu thứ bạc, có bạc tình bạc nghĩa là bạc không tiêu..."
  Những lời hát dân ca Lệ Thủy-Quảng Bình ấy, đã thấm vào Đại tướng và cả chúng tôi, những đứa con Quảng Bình từ thuở thiếu thời.....
  x x
  x
  Cái vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở chỗ ông luôn coi mình là một thằng lính trận với quân hàm binh nhì.
  Cái lớn lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là ở chỗ trong thăm thẳm đáy mắt ông, lung linh hai tiếng quê hương.
  Cái đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên giáp là ở chỗ ông cho Dân tộc một mẫu người, một phẩm chất, một nhân cách, một tấm lòng lãnh tụ.
  Cái dấu ấn vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là ở chỗ, toàn bộ cuộc đời ông đã cho Dân tộc Việt một dấu ấn thế kỷ về nhân cách của một dân tộc.
  Sự giản dị, lòng trung thực, phương pháp ứng xử, lòng hiếu thảo, tính kiên nhẫn và cái tâm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đúc lên hai chữ Vĩ đại cho cuộc đời ông.
  x x
  x
  Đại tướng Võ Nguyên Giáp là danh nhân quân sự và văn hóa của Dân tộc Việt.
  Đại tướng Võ Nguyên Giáp là NGƯỜI ĐÀN ÔNG LỚN đối với chúng tôi, những người con cùng quê Quảng Bình.
  Đại tướng Võ Nguyên Giáp- bản thân ông là một chân lý sống.

  x x
  x
  Chúc Đại tướng Đại thọ.