Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Tagged Under:

TÔI VẪN NGHE TIẾNG CHUÔNG ĐỔ DÀI...

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 03:18
 • Chia sẻ bài này >


 • Tôi muốn gửi hình ảnh em lên Facebook
  cho cả triệu người nhận dạng
  giúp tôi tìm em giữa thế gian
  Sẽ không ai từ chối giúp tôi đâu
  Sẽ không ai từ chối
  Không ai từ chối
  Chỉ có điều là không tìm thấy em thôi
  Vì em đã ở quá xa
  Vì em đã ở quá cao
  Vì em đã ở ngoài thế gian này
  Vì em đã vào sâu trong cát
  Nên mỗi đêm nhớ em không ngủ được
  Tôi gọi vào điện thoại của em mà tôi luôn mang theo
  Tiếng chuông đổ dài
  Tôi nghe tiếng chuông đổ dài
  Tôi vẫn nghe tiếng chuông đổ dài
  Tôi mỉm cười
  Như được em vỗ về mình
  Em không trả lời chỉ là vì em đang bận thôi
  Em đang bận thôi
  Em đang bận...