Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Tagged Under:

VÔ ĐỀ

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 20:00
  • Chia sẻ bài này >
  • Chim không mỏi cánh băng trời rộng.
    Vững bước mà đi phía mặt trời.
    Chữ gửi lên mây xanh lồng lộng
    Neo lòng trên Cát Mẹ...À ơi...