Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Tagged Under:

Ồ THẾ À?

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 01:08
 • Chia sẻ bài này >
 • Cậu bạn tỉnh queo:
  -Vừa họp. Rất nghiêm túc.
  -Ồ thế à?
  -Họp toàn bộ cơ quan đoàn thể, do cái đầu chủ trì, cái miệng làm loa, phê phán không thương tiếc cái tay phải của tớ.
  -Ồ thế à?
  -Tội trạng, sai phạm của cái tay phải đã quá rõ: Rờ mó, móc, thuổm, thọc, khoắng...không ra làm sao, rất đáng xấu hổ nhân cách của cái tay gọi là...phải.
  -Ồ thế à?
  -Cái đáng đưa thẳng tay lên biểu quyết thì nó thụt, chúi bàn tay vào bóp lấy dái...hèn. Cái không nên đưa tay lên thì nó cứ xộc thẳng lên trời...ngu. Thiên hạ chửi thằng tay phải quá dữ luôn. Không thể để tình hình như vậy. Không. Và không.
  -Ồ thế à?
  -Mình quyết định thông qua sự thống nhất của toàn bộ cơ quan đoàn thể từ đầu, cổ, miệng, tai,tứ chi, lòng mề...nhất trí cử thằng tay trái từ nay giám sát, kiểm tra, xử lý, thậm chí phạng đứt tay phải nếu nó vẫn tiếp tục sai phạm.
  -Ồ thế à?
  -Tuy nhiên, xét một cách khách quan, theo thằng tay trái báo cáo, việc nhận ra sai phạm của thằng tay phải không khó, thậm chí là dễ, nhưng xử nó quá khó, rất khó ông ạ, ông ạ, ông ạ.
  -Ồ thế à?
  -Hôm qua,mình đồng ý cho thằng tay trái đấm một phát vào thằng tay phải, thằng tay phải hơi rung lên nhưng toàn thân thể mình đau nhói, không chịu nổi. Ông ạ, ông ạ, ông ạ.
  -Ồ thế à?
  -Cho nên, trước mặt mọi người, mình cho thằng tay trái quặc thằng tay phải liên tục, quặc công khai, mọi người nhìn hả hê vui sướng lắm, nhưng tối đến, thằng tay trái xoa dầu lên thằng tay phải, rồi hai thằng nắm vào nhau, ngủ ngon. Thế đấy ông ạ , ông ạ, ông ạ, đừng trách mình không nghiêm.
  -Ồ thế à?